Bestuur

Het bestuur

Stichting WWC Beheer heeft een bestuur dat toeziet op beleid en uitvoering van het werk conform de statuten  van de stichting.
Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is, maar minimaal één keer per jaar.

LEDEN:
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

• Mw. T. Hamstra-van Noppen : voorzitter

• Dhr. A.W. Aartsma : penningmeester

• Mw. M. Schotte : secretaris

• Dhr. A de Waaij : bestuurslid

Correspondentieadres van het bestuur:
WEC Internationaal
Waalstraat 40
8303DH Emmeloord
E-mail: info(@)wecbeheer.nl