ANBI INFORMATIE

Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus is aangemerkt als Algemeen Nut beogende instelling en had tot het voorjaar 2013 tot doel in samenwerking met de internationale organisatie WEC International het Evangelie te verkondigen aan de hele schepping, in het bijzonder aan hen die onbereikt zijn.

In het begin van 2013 heeft de stichting een reorganisatie doorgemaakt waarbij haar doelstelling is gewijzigd en al haar activiteiten zijn overgedragen aan stichting WEC Nederland. De nieuwe doelstelling houdt in dat de stichting haar middelen waaronder de in haar bezit zijnde gebouwen beschikbaar stelt aan stichting WEC Nederland.

Het bestuur van de stichting bestond in 2012 uit de voorzitter, secretaris en penningmeester plus alle langer dan een jaar in Nederland verblijvende werkers van de stichting. Allen waren gezamenlijk bevoegd en ontvingen geen beloning voor hun diensten.

Het bestuur bestaat nu na de reorganisatie uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Allen zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen geen beloning voor hun diensten.

De organisatie staat bij de kamer van Koophandel ingeschreven als Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus, onder nummer 41022448. Het RSIN nummer is 008395913.

De adresgegevens zijn:

Waalstraat 40

8303 DH te Emmeloord

T.: 0527 616521

E: info(@)wec-int.nl

Lees  Bestuur 

Lees  Beleidsplan 2020-2022

WEC International – jaarverslag 2020

WEC International – jaarrekening 2020